Вторник, 13.11.2018, 01:01
Меню сайта
Поиск
Категории раздела
Главная » Статьи » Секция 4

АНАЛІЗ РЕФОРМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

УДК 331.25 (477)

  АНАЛІЗ РЕФОРМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 

Латишев Андрій Борисович, студент кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Решетова Ганна Ігорівна, к.держ.упр, доцент кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Постановка проблеми. В Україні рівень пенсій для населення досі залишається вкрай низьким і не відповідає прожитковому мінімуму пенсіонера. Пенсіонери виявилися найбільш вразливою частиною нашого населення, і саме з них формується значна частина бідного населення. Незважаючи на те, що уряди намагаються вирівняти ситуацію шляхом індексування пенсій у зв'язку зі зростанням цін, пенсійна система країни вимагає і подальшого удосконалення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні питаннями пенсійної системи присвячені наукові праці наступних вчених  Т.А. Баранова,В.Г. Стреженкова, Л.М. Стразюк, С.М. Клименко, П.С. Парценюка, Г.С. Мережко, А.Б. Кириченко та Л.Г. Пронаровича.

Мета статті. Аналіз процесу реформування пенсійної системи України.

Основний матеріал дослідження. Необхідність проведення пенсійної реформи обумовлюється демографічною та економічною ситуацією в країні, загальносвітовою тенденцією. В Україні, як і в усьому світі, продовжуються процеси старіння населення, а пенсійний вік один із найнижчих у світі. У 2009 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду України складав 30 млрд. грн., у 2010 році - 26,6 млрд. грн., у 2011 - за умови відсутності реформ складатиме 20 млрд. грн.

Головною метою пенсійної реформи є забезпечення справедливої системи розподілу пенсійних коштів, створення для людей можливості накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів, стабілізація пенсійної системи та гарантування виплати пенсій на довгострокову перспективу, стабілізація фінансового стану державного бюджету та ліквідація надмірного розриву у розмірах пенсій із солідарної системи.

Відповідно до законопроекту "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи", особливостями проведення пенсійної реформи в Україні є:

-       збереження гарантій: умови нарахування та виплати пенсій для нинішніх пенсіонерів залишаються незмінними;

-       поступовість: пенсійний вік для жінок з 55 до 60 років буде збільшуватись упродовж 10 років - на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 лютого 2011 року;

-       соціальна справедливість: максимальний розмір пенсії обмежується 12 прожитковими мінімумами. Спеціальні пенсії на період роботи пенсіонера буде знижено до загального рівня. Пенсії державних службовців буде зменшено з 90 до 80 відсотків від рівня його зарплати. Пенсійний вік для чоловіків державних службовців підвищено до 62 років з 2013 року;

-       наявність компенсаторів: для покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери (освіти, культури та охорони здоров'я) при виході на пенсію запроваджується одноразова допомога у розмірі 10 призначених пенсій. На період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотків за кожний рік. За десять років розмір пенсії може зрости на 25 відсотків.

Засадничими принципами урядового законопроекту визначено:

-       Запровадження другого рівня пенсійної системи (загальнообов'язкового накопичувального пенсійного страхування):

-       накопичувальна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена в рік, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України;

-       учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років;

-       розмір страхового внеску на дату впровадження системи передбачається встановити у розмірі 2 відсотків із подальшим його щорічним підвищенням на 1 відсоток до досягнення 7 відсотків;

-       адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься через Пенсійний фонд України. Через 2 роки після запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їх пенсійні кошти.

Запровадження накопичувального рівня дозволить: забезпечити гідний рівень життя пенсіонерам, стимулюватиме сплату пенсійних внесків працюючими, створить потужне джерело внутрішніх інвестицій; підвищити зацікавленість кожної особи у легальній сплаті внесків та призведе до зниження рівня тінізації економіки; диверсифікувати джерела отримання особою доходів у старості і залучити додаткові довгострокові інвестиції в економіку держави; створити потужний стимул для розвитку вітчизняного фондового ринку.

- Збільшення бази для нарахування єдиного соціального внеску. Пропонується підвищити максимальну величину, з якої буде справлятися єдиний соціальний внесок з 15 до 17 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. 

- Зміни, що стосуються окремих категорій громадян. Передбачено обмежити максимальний розмір пенсії державних службовців на рівні 12 розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (з 1 січня 2011 року це - 9 тис. грн.). Пропонується на період роботи замість спеціальних пенсій проводити виплату трудових пенсій в розмірах, визначених за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам не буде поширюватися на пенсіонерів, яким вже призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до набрання чинності закону. 

Максимальний розмір пенсії запропоновано зменшити з 90 до 80 відсотків заробітної плати державних службовців, яка є базою для призначення цих пенсій. 

Збільшено також період, за який враховуються надбавки та премії під час обчислення заробітної плати для визначення розміру спеціальних пенсій. Тепер він становитиме не 24, а 60 календарних місяців роботи на посадах, що дають право на такий вид пенсії. Пенсії, що призначають достроково у зв'язку зі скороченням штату та за станом здоров'я, виплачуватимуть тільки якщо пенсіонер залишив роботу. Планується встановити граничний вік  перебування на державній службі: 62 роки для чоловіків і 60 років - для жінок.

Для покращення матеріального забезпечення після виходу на пенсію та стимулювання зайнятості для працівників бюджетної сфери передбачено здійснювати виплату одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій. Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється у разі, коли таким особам раніше пенсія за вислугу років не призначалася. Також пропонується проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсії за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку. Проект закону не відміняє, зокрема, надбавку за звання „Заслужений вчитель України", яка залишається в розмірі 25 відсотків від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для військовослужбовців період перебування на військовій службі буде збільшено з 20 до 25 календарних років. Строк служби буде визначатися лише у календарному обчисленні, пільгові (для окремих категорій військових) коефіцієнти будуть застосовуватися лише при визначенні вислуги років. При виході на пенсію і подальшому працевлаштуванні на цивільну роботу колишній військовослужбовець буде отримувати свою пенсію. Разом з тим, на час роботи та одержання зарплати пенсія таких працюючих пенсіонерів індексуватися не буде.

Допомога військовослужбовцям при виході на пенсію буде виплачуватися у раніше встановлених розмірах.

Десятирічний етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців кожного року. Як компенсатор, на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5 відсотки за кожні півроку. Таким чином, за 10 років розмір пенсії для жінок зросте на 25 відсотків.

Удосконалення порядку призначення і перерахунку пенсій. Зокрема, передбачається:

-       підвищити мінімально необхідний страховий стаж для одержання пенсії за віком з 5 до 15 років;

-       проводити підвищення надбавки за понаднормовий стаж та доплати до прожиткового мінімуму при збільшенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам тільки після звільнення з роботи;

-       підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі з 20 років для жінок та 25 років для чоловіків, до, відповідно, 30 та 35 років для новопризначених пенсій; 

-       установити, що розмір середньої заробітної плати, яка враховується для призначення пенсії, визначається за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а перерахунок пенсії проводиться із середньої заробітної плати, з якої призначено пенсію

-       проводити перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам, які отримують пенсію за вислугу років, тільки після досягнення пенсійного віку;

-       призначення пенсій проводити із заробітку лише за даними персоніфікованого обліку;

-       змінити базу розрахунку надбавки за понаднормовий стаж для новопризначених пенсій;

-       поступово підвищити вік для жінок, для одержання державної соціальної допомоги з 58 до 63 років;

-       поступово збільшити необхідну вислугу для призначення пенсії за вислугу років військовослужбовцям та деяким іншим особам, запровадивши при цьому її календарне обчислення.

Згідно із ст. 22 Конституції України, при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Зважаючи на це, пенсії, що були призначені до набрання чинності законом, виплачуватимуться у розмірах, які не можуть бути нижче від вже встановлених. У той же час передбачається, що пенсії, які перевищують встановлений максимальний розмір, не будуть індексуватися або підвищуватись у випадках, передбачених законодавством, до того часу коли їх розмір відповідатиме максимальному.

Висновки. Проаналізувавши сучасний стан пенсійної системи України можна цілковито стверджувати, що такі заходи не мають незалежної гуманної оцінки, тому що середня тривалість життя в Донецькій області у чоловіків складає 61 рік, а у жінок – 73. Тому необхідно, як один із варіантів вирішення цієї проблеми, посилити роль недержавних пенсійних фондів.

 

                                  Література

1.     Інформаційна довідка щодо підвищення рівня пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Режим доступу: http://www.pfu.gov.ua/pfu/

2.     Постанова КМУ «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-11

3.     Указ Президента України «Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/291/98

 

Категория: Секция 4 | Добавил: Zhesha (15.03.2013)
Просмотров: 1201 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: