Вторник, 13.11.2018, 00:59
Меню сайта
Поиск
Категории раздела
Главная » Статьи » Секция 4

НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК РІЗНОВИД ОСОБИСТОГО ІНВЕСТУВАННЯ

УДК  368.914

 

НАКОПИЧУВАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ЯК РІЗНОВИД ОСОБИСТОГО ІНВЕСТУВАННЯ

 

Козлова Дарія Володимирівна, студентка кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Кашуба Ольга Василівна, викладач кафедри  «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Постановка проблеми. Незважаючи на масовість і  швидкість розповсюдження інформації, сучасне суспільство є фінансово неписьменним. Страхування життя включає в себе дві важливі складові, які не можуть одночасно надати інші фінансові інструменти: це здійснення накопичень грошових коштів і надання фінансового захисту сім'ї при настанні непередбачених обставин. Страхування життя в усьому світі є одним з найбільш ефективних інструментів вирішення соціальних проблем. У багатьох країнах уже давно склалася система соціального захисту населення. В Україну  останні 5 років стала широко і відкрито поширюватися інформація про такий вид страхування як накопичувальне.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У вітчизняній економічній літературі сутність проблеми та перспективи розвитку накопичувального страхування життя практично не досліджені. Даний вид страхування розглядають як одну з альтернатив недержавного пенсійного забезпечення. Дослідження в даному напрямку проводили такі вчені та економісти як:            Є. Папазова, В. Манакіна, Н. Горбач, И.С. Скоропад, Т.В. Володько, Л. Кулак, Т.В. Татаріна, Є.В. Туманова та інші.

Мета статті. Аналіз основних аспектів накопичувального страхування життя, як одного з видів особистого інвестування.

Основний матеріал дослідження. Економісти світу, розглядаючи життя людини з фінансової точки зору, виділяють в ній три основні етапи.

На першому етапі - це прийнято називати «Дитинство і навчання» - людина набуває знання для майбутньої професії, для майбутнього. При цьому ми витрачаємо на багато більше грошей, ніж заробляємо, так як людина довгий час фінансово залежить від своїх батьків.

На другому життєвому етапі - «Робота і заробіток» - людина починає працювати і заробляти власні гроші.

Саме на цьому етапі життя людина стає фінансово незалежною. Але коли людина переходить на наступний етап свого життя, її доходи різко знижуються і зупиняються на певному рівні, встановленому державою. Виходить, що витрати з кожним роком зростають, а доходи залишаються на тому ж рівні.

Слід зауважити, що в Україну на сьогоднішній момент склалася така ситуація: 100 працюючих містять 139 пенсіонерів, тобто в Пенсійному Фонді Україна не вистачає грошей для утримання літніх громадян нашої держави [1].

Людське життя кожен день піддається величезній кількості небезпек, наслідками яких можуть бути інвалідність, тривала втрата працездатності і навіть смерть.

У такій ситуації кожна людина повинна самостійно дбати про своє майбутнє. Тому, щоб фінансово захистити себе і свою сім'ю від непередбачених обставин і забезпечити себе достатньою кількістю грошових коштів, при виході на пенсію, - кожна людина повинна створити собі капітал, тобто інвестувати частину свого доходу.

Проаналізувавши декілька загальних трактувань поняття «інвестування», я прийшла до висновку про те, що під терміном «особисте інвестування» слід розуміти - вкладення особистого капіталу, з метою його збільшення [2].

До основних інвестиційних інструментів відносяться: банківські депозити, накопичувальні програми страхових компаній, нерухомість, цінні папери, пайові інвестиційні фонди, довірчі управління, дорогоцінні метали, альтернативні інвестиції.

З перерахованих інвестиційних інструментів найбільш цікавим як дослідження є накопичувальне страхування життя.

Накопичувальне страхування життя являє собою: «вид страхування, який передбачає виплату страхової суми у зв'язку із закінченням строку страхування, досягненням певного віку або настанням обумовленого події в житті страхувальника або застрахованої» [4] .

Слід відзначити ряд позитивних моментів страхування життя:

1) страхування життя - це надійно. За останні 100 років в практиці не було банкрутств компаній зі страхування життя;

2) купівля поліса не тільки гарантує страховий захист його власникові і сім'ї, але приносить дохід, забезпечує податкові пільги;

3) можливість мати кілька полісів, тому що кожен конкретний поліс виконує свою функцію;

4) з боку роботодавця придбання полісів страхування життя для свого персоналу стає серйозним мотиваційним фактором для його співробітників.

Необхідно зауважити, що при здійсненні накопичувального страхування життя:

 відбувається накопичення грошей для фінансової захищеності;

 гроші не конфіскуються судовими виконавцями;

 поліс надає можливість отримання довічної пенсії;

 клієнт самостійно призначає спадкоємців;

 у разі відходу з життя страхувальника гроші отримують спадкоємці;

 інформація компанії відкрита, вона надає щорічний звіт клієнту про свою діяльність;

 наявність поліса дає можливість отримання кредитів у банках на вигідних для клієнта умовах [3].

Відомо, що саме страхові компанії є найбільш надійним фінансовою установою, тому що їх діяльність контролюється державними органами дуже жорстко. У нашій країні цим органом є Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг. Тим не менш, надійність страхової компанії, якій клієнт довіряє свої особисті кошти, є самим основним критерієм при виборі фінансового партнера.

В сучасних умовах накопичувальні програми в страхуванні життя є не тільки ефективним інструментом мотивації персоналу, вони одночасно є інструментом управління, оптимізації інвестицій і рефінансування коштів підприємства. Крім можливостей змісту кваліфікованих робітників, страхового захисту, і їх сімей, цікавим і перспективним напрямком є ​​інвестування та житлове будівництво за допомогою створення довгострокового резерву з внесених за колективним договором внесків.

Стратегічний напрямок - управління резервами компаній по страхуванню життя - є сьогодні особливо актуальним. По-перше, якісне управління інвестиційним портфелем страховика свідчить про рівень професіоналізму компанії, її надійності та перспективи. По-друге, вдала інвестиційна діяльність дає можливість запровадити і просувати нові страхові продукти.

Впровадження нових страхових продуктів - також перспективний напрямок у розвитку ринку страхування життя. Страхові продукти - це вид накопичувального страхування життя, у якому страхова сума залежить від прибутковості інвестиційного профілю, який складається з паїв взаємних фондів. Кожен страховий платіж, внесений страхувальником, складається з двох частин: одна використовується на формування страхового фонду, пов'язаними зі страховими ризиками, а друга - накопичувальна або інвестиційна складова, яка безпосередньо інвестується в інвестиційні фонди. Цей страховий продукт користується значною популярністю в розвинених країнах через переваги в оподаткуванні та більшою прозорістю в порівнянні із іншими продуктами страхування життя [5].

Висновок.  Як бачимо накопичувальне страхування життя являє собою одну з найпотужніших захистів людям від непередбачених обставин, а також надає власникам страхових полісів можливість накопичити та примножити свій капітал. Крім цього, страхування життя виступає стратегічно важливим і необхідним сегментом економіки держави, який забезпечує більшу частину довгострокових інвестицій та його розвиток і зменшує тяжкість видатків з державного бюджету для вирішення соціальних проблем країни.

 

Література

1.     Попазова О., Манакіна В. Конкурентноздатна альтернатива недержавному пенсійному забезпеченню / О. Попазова, В. Манакіна // Екрноміка. № 3 (103) – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Skhid/2010_3/8.pdf

2.     Інвестування. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/5214

3.     Горбач Н., Ільченко Т. Перспективи розвитку страхування фізичних осіб в Україні /Н. Горбач, Т. Ільченко //Вісник КНТЕУ. № 3 – 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Vknteu/2009_3/1.pdf.

4.     Особисте інвестування [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.evro-vector.narod.ru/obrazets.htm

5.     Татаріна Т.В. Ринок страхування життя в Україні: проблеми та перспективи розвитку/ Т. В. Татаріна/ Наука й економіка. № 2 (18) –

 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//www.nbuv.gov.ua/

portal/soc_gum/nie/2010_2/093-099.pdf

 

 

 

 

Категория: Секция 4 | Добавил: Zhesha (15.03.2013)
Просмотров: 445 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: