Среда, 21.08.2019, 13:26
Меню сайта
Поиск
Категории раздела
Главная » Статьи » Секция 3

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДК 339.137

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Федішина Анна Сергіївна, студентка кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Бєгунков Дмитро Миколайович, студент кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Беззубко Борис Ігорович, асистент кафедри «Менеджмент невиробничої сфери» Донецького державного університету управління

 

Постановка проблеми. Перехід економіки України від централізованої до ринкової системи господарювання викликав зміни в економічному розвитку всіх без винятку галузей народного господарства, у тому числі й торгівлі. Сьогодні торгівля є однією з економічно вигідних сфер діяльності, в якій найбільш помітно проявляються конкурентні відносини. Невід’ємною її складовою і водночас формою організації товарного ринку є роздрібна торгівля.

Сучасна роздрібна торгівля є одним із видів економічної діяльності, які швидко розвиваються та характеризується високим рівнем конкуренції [1]. Останнім часом посилення конкуренції в роздрібній торгівлі відбувається на регіональному рівні. Отже, актуальним є дослідження стану розвитку підприємств роздрібної торгівлі в умовах конкуренції в Донецькій області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам розвитку роздрібної торгівлі України присвячені роботи багатьох вітчизняних авторів, в роботах яких, розглянуто як проблеми загальнодержавного стану роздрібної торгівлі України, так і приділена увага розвитку даного сегменту економіки в різних регіонах держави. Проблемі аналізу ринкового середовища, у якому функціонує роздрібне підприємство, приділена увага Н.В. Рильської [4], К.В.Бєляєва [5], Ю.М. Хом`яка[6] та ін.

Мета статті. дослідження стану розвитку роздрібної торгівлі України, аналіз сьогоденної ситуації в даному сегменті ринку Донецького регіону.

Основний матеріал дослідження.

За останні 10-15 років роздрібна торгівля в Україні витримала значні зміни. На місце традиційних для радянського роздрібу, гастрономів і універмагів прийшли сучасні формати, а ті, які продовжують функціонувати застарілі торговельні точки приходять до ідеї модифікувати методи роботи, або закриваються як неефективні та поглинаються більше успішними конкурентами.

Основною причиною швидкого зростання роздрібного товарообігу в Україні в останні роки є економічне зростання держави. Основним показником, який впливає на розвиток роздрібної торгівлі, є доходи населення, які визначаються темпами зростання реальної заробітної платні та зниженням рівня безробіття. За даними Головного управління статистики, в Донецькій області з початку 2012 р. спостерігається тенденція покращення ключових соціальних показників Донецької області. Наявні доходи населення за січень-вересень 2012 р. порівняно з аналогічним періодом 2011 р. збільшились на 13,2 %  та склали 2060 грн. у розрахунку на одну особу у середньому на місяць.

Спостерігається збільшення середньомісячної заробітної плати штатного працівника на 14,3 %. Зростання реальної заробітної плати у порівнянні з січнем-вереснем 2011 р . склало 12,7 %. Рівень зареєстрованого безробіття на 1 жовтня 2012 р. склав 1 % населення працездатного віку (кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 1,3 %). А на кінець грудня 2012 р. в країні було зареєстровано 506,8 тис. безробітних осіб (1,8% від числа працездатного населення). Найнижчий рівень безробіття в 2012 році був зафіксований в жовтні (1,4%, або 399,9 тис. осіб), найвищий – у лютому (2%, або 547 тис. осіб). Але за методологією Міжнародної організації праці, яка рахує реальних, а не офіційних безробітних, рівень безробіття в Україні за 9 місяців 2012 року склав 8%, в Україні не працюють понад 1,6 млн. осіб [9].

Одним з найважливіших показників розвитку підприємств роздрібної торгівлі є обсяг товарообороту. За цим показником Донецький регіон посідає третє місце серед інших регіонів України, поступившись м. Києву та Дніпропетровській області.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за 9 місяців 2012р. проти 9 місяців 2011р. збільшився у порівнянних цінах на 18,4% і становив 27172,1 млн. грн. Через торгову мережу підприємств за 9 місяців 2012р. було продано споживчих товарів на суму 26393,2 млн. грн., що у порівнянних цінах на 18,8% більше, ніж за 9 місяців 2011р.

 
У структурі роздрібного товарообороту торгової мережі підприємств частка продажу непродовольчих товарів за 9 місяців 2012р. становила 59,2%, що на 2,6 в.п. менше, ніж за 9 місяців 2011р. Обсяг продажу непродовольчих товарів за цей період у порівнянних цінах збільшився на 14,7% і становив 15616,8 млн. грн. Питома вага продовольчих товарів у торговій мережі підприємств збільшилась на 2,6 в.п. та склала 40,8%. Обсяг їх продажу збільшився на 25,5% та дорівнював 10776,4 млн. грн.

Обсяг роздрібного товарообороту в Донецькій області за січень 2013 року складає 2546,4 млн. грн. У порівнянні з січнем 2012 р. темп зростання обсягу товарообороту складає 113,3 %, що свідчить про розширення підприємств роздрібної торгівлі в регіоні і перехід їх на нові рівні функціонування [3,8].

Більшість об’єктів роздрібної торгівлі зосереджено в обласному центрі та в містах обласного підпорядкування, це наведено в таблиці 1 [3]. Отже найбільші обсяги роздрібного товарообігу забезпечують підприємства розташовані в міських поселеннях. 

Швидка окупність інвестицій на споживчому ринку Донецького регіону стимулювала активний ріст ринку торговельної нерухомості, який характеризується високим рівнем інвестиційної привабливості.

На оптовому ринку регіону працюють 5,4 тис. підприємств, товарообіг яких за 2011 рік склав 238 млрд. грн., або 21,5% загального обсягу в Україні. По цьому показникові Донецька область уступає тільки Києву. Роздрібну торгівлю (включаючи ресторанне господарство) в області здійснюють 2,4 тис. підприємств (юридичних осіб). По кількості об'єктів роздрібної торгівлі область  посідає перше місце в Україні. Їх, на початок 2012 року, налічувалося 5,2 тис. (3 тис. 839 магазинів і 1 тис. 336 напівстаціонарних об'єктів – кіосків і АЗС). По торговельній площі магазинів, що становить 836,8 тис. кв. м, Донецька область перебуває на другому місці в Україні. Істотним джерелом забезпечення населення багатьма товарами залишаються ринки. На початок 2012 року в області функціонувало 252 ринків на 74,6 тис. торговельних місць. На них доводиться третина загального обсягу продажу товарів.

Індикатором стану споживчого ринку є динаміка роздрібного товарообігу. Обласний обсяг продажу споживчих товарів по всіх каналах реалізації за 2011 рік склав 71 млрд. грн. і в порівнянні з попереднім роком збільшився на 15,6%. Розраховуючи на одну людину річний продаж товарів склав 16,1 тис. грн. [8]. Запас фінансової міцності, ефект економії від масштабу, зниження рівня вартості дистрибуції сформували додатковий ресурс конкурентного росту торговельних мереж, який характеризується в регіоні розвитком супер - і гіпермаркетів, торговельних і багатофункціональних центрів, роздрібних торговельних мереж як регіонального, так і державного рівня.

Підвищення ефективності обслуговування покупців ґрунтується значною мірою на спеціалізації роздрібних торговельних підприємств, на яку суттєво вплинули зміни соціально-демографічних процесів, а також структура споживчого попиту.

Сучасна роздрібна мережева торгівля Донецького регіону представлена магазинами різних форматів. Треба відзначити, що більш високими темпами зростала кількість саме продовольчих магазинів, ніж непродовольчих [1,с.50].

Все більше впливають останнім часом, на розвиток роздрібної торгівлі такі великі формати, як гіпермаркети та cash & carry.

В області продовжувалася тенденція збільшення кількості сучасних торговельних об’єктів. Універсальні магазини самообслуговування з подовженим режимом роботи, широким асортиментом товарів, додатковими послугами, які полегшують процес купівлі товару, поступово витискають магазини меншого розміру [2, 7].

Щодо покупки продуктів харчування та непродовольчих товарів повсякденного попиту, то майже половина опитаних мешканців регіону віддають перевагу саме супермаркетам, 24% - гіпермаркетам, а 16% - магазинам біля дому. Досить високою залишається частка мешканців регіону, на рівні 10%, які здійснюють купівлю товарів переважно на споживчих ринках. Найчастіше ринкам віддають перевагу мешканці з низькими статками, а також респонденти у віці старшому за 60 років.

Основними місцями здійснення покупок продуктів харчування та непродовольчих товарів повсякденного попиту для опитаних мешканців регіону були «Амстор» (25%), «Ашан» (17%), «Метро C&C» (13%), «БУМ» (11%), Ринок (10%), «Варус» (9%), «Велика кишеня» (8%) Магазини біля дому(7%).

Обираючи місце придбання покупок, 42% респондентів звертали увагу саме на рівень цін, 38% – на акції, знижки та пропоновані торговельними мережами програми лояльності. Дисконтні картки приваблювали 20% опитаних мешканців. Крім того, серед нецінових факторів респонденти визначили широту запропонованого асортименту (30%) та якість товарів (24%). Для 20% опитаних важливого значення набуває швидке та хороше обслуговування в магазині торговельної мережі та для 16% респондентів - зручні години роботи магазинів. Невелика часка (6% та 4%) опитаних мешканців регіону у виборі магазинів торговельних мереж звертають увагу на можливість розрахуватися кредитною карткою та рекламу [2].

Прогресивний характер розширення роздрібних торговельних мереж обумовлений факторами, що вказують на зниження витрат торговельних операцій у міру укрупнення й розширення мереж. В 2012-2015 рр. висока конкуренція на регіональному ринку роздрібної торгівлі приведе до істотного перерозподілу торговельного простору споживчого ринку області. Враховуючи масштабний ріст торговельних мереж, високий рівень конкурентоспроможності маркетингових і логістичних параметрів мережної роздрібної дистрибуції, умовою формування малими торговельними підприємствами стійких логістичних ланцюгів поставок буде диференціація стратегії їх позиціонування на ринку, орієнтація на ринкові сегменти, охоплення яких є менш економічно вигідним для великих торговельних операторів. Таким насамперед є малий формат торгівлі, де ключовим моментом і основними конкурентними перевагами є близькість до споживача, спілкування з постійними покупцями, персоналізація пропозиції, більш високий рівень сервісу, розвиток у спеціалізованих нішах.

Така схема виявилася конкурентоспроможною для великих компаній, що дозволяє припустити ефективність її застосування в малому секторі економіки.

Посилення домінантного положення мережних торговельних операторів у регіоні й розширення географії їх територіальної експансії пояснюється наявністю конкурентних переваг у великих роздрібних мереж перед автономними магазинами: централізована закупівельна політика, високотехнологічна логістика, ефективна асортиментна політика, популярна торговельна марка, єдиний інформаційний простір, автоматизація технологічних процесів і т.д. [7]

Висновки. Проведений аналіз дозволив встановити, що роздрібна торгівля характеризується високим потенціалом подальшого ринкового росту, який забезпечить їй зміцнення домінантного положення. Більш того інфраструктура роздрібної торгівлі Донецьк області розбудовується шляхом укрупнення мережних ринкових структур, концентрації, капіталу, розвитку багатоформатної пропозиції. Відбувається інтенсивне впровадження нових технологій продажів, управлінських схем, які формують передовий досвід сучасної мережної роздрібної дистрибуції. Особливо концентрація капіталу і підвищення ефективності керування в даному секторі в цілому приводять до підвищення рентабельності роздрібної торгівлі, та її ринкової стійкості.

Основними напрямами розвитку сфери роздрібної торгівлі будуть регіони з найвищими доходами населення та регіони з найбільш незадоволеним попитом. Таким чином, розвиток різноманітних конкурентоспроможних каналів роздрібного продажу товарів дозволить створити сучасну сферу торговельного обслуговування споживачів України.

Література.

1. Берман Б. Розничная торговля: стратегический подход/ Б.Берман, Дж.Эванс. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 383с.

2. Криган Р.В. Стан розвитку підприємств роздрібної торгівлі донецької області в умовах конкуренції [Електронний ресурс]/ Р.В. Криган// Вісник Національного університету 2011.- Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2009_28_2/4.pdf

3. Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств [Електронний ресурс], 2012.- Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/spr.htm

4. Рильська Н.В. Оцінка ринкової частки роздрібного торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності/ Н.В.Рильська// Вісник Міжнародного Слов'янського університету, Економічні науки.- 2007.- Т. 10, № 2. -С. 29-32.

5. Бєляєва К.В. Стан розвитку підприємств роздрібної торгівлі Донецької області в умовах конкуренції/ К.В. Бєляєва// Вісник ДонНУЕТ: Торгівля і ринок України. - 2009. - С. 20-27.

6. Хом`як Ю.М. Тенденції і напрями розвитку роздрібної торгової мережі Львівщини / Ю.М.Хом`як // Торгівля, комерція, підприємництво: зб. наук. праць; Львівська КА. - Львів, 2009. - Вип. 10.

7.Анализ украинского рынка розничной торговки [Электронный ресурс] / Сайт компании Активинвест.– Режим доступу: http://ainvest.com.ua/upload/ukr_market_trade.pdf.

8. Статистичний щорічник за 2010 р. // Держком. Статистики України. - К. : Вид-во "Консультант". - С. 285.

9. Головне управління статистики у Донецькій області. - Режим доступу: http://www.donetskstat.gov.ua/

Категория: Секция 3 | Добавил: Zhesha (15.03.2013)
Просмотров: 1039 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: